PRZYSTĄP do klubu Pierogarni u Aniołów !

1. Korzystaj z darmowych obiadow

2. Bądź na bieżąco z promocjami i menu

Regulamin:

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Pierogarnię u Aniołów.

Karta Stałego Klienta daje prawo do otrzymania rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy zakupie towarów w lokalach Pierogarni u Aniołów na terenie Warszawy.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”).

2. Regulamin obowiązuje od dnia 23 lutego 2019 roku

3. Wystawcą Karty jest firma Pierogarnia u Aniołów Caritas DWP, pl. Szembeka 8, 04-314 Warszawa, nip: 113-285-29-01

4. Warunkiem uzyskania Karty jest wypełnienie ankiety w lokalu Pierogarni u Aniołów.

5. Karta jest kartą imienną – w systemie sprzedaży widnieje imię i nazwisko jej posiadacza.

6. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.

7. Karta przeznaczona jest tylko dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy Karty, może otrzymać wyłącznie paragon.

8. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie jest okazanie Karty.

9. Karta upoważnia do:

– skorzystania z damowej porcji pierogów 8szt z okrasą oraz jednej porcji zupy dnia przy 10 pieczątce na Karcie Stałego Klienta.

Jedna pieczątka na Karcie to wydane w lokalu do 150zł. Zamówienie powyżej 150zł – 2 pieczątki

10. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi

11. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.

12. Karta ważna jest do momentu, aż właściciel Pierogarni u Aniołów nie poinformuje o jej wycofaniu bądź zmianie na inną kartę.

13. Karta upoważnia do zakupów w lokalach Pierogarni u Aniołów na terenie Warszawy

14. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.

16. Za wystawienie Karty bądź jej duplikatu nie jest pobierana opłata.

17. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

18. Zdrowie z Natury zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty.

19. Posiadacz Karty ma prawo wglądu do swoich danych personalnych udostępnionych w ankiecie informacyjnej oraz do ich zmiany.

20. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty w ankiecie informacyjnej przetwarzane są przez Pierogarni u Aniołów zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.