„Wolontariat w Caritas jest trendy”
Caritas DWP zaprasza gimnazjalistów i licealistów, szczególnie tych działających w Szkolnych Kołach Caritas, do udziału w konkursie literackim, pod hasłem „Caritas – kocham i pomagam”. Prace literackie należy dostarczyć do siedziby Caritas przy ul. Kawęczyńskiej 49 w Warszawie do 31 października 2013 roku, zgodnie z regulaminem konkursu. (Regulamin do pobrania poniżej).

Zadaniem konkursowym jest samodzielne lub w grupie dwuosobowej przygotowanie pracy literackiej w dowolnej formie( np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, list, artykuł prasowy), która przedstawi działalność własną lub innych osób, opisze osoby lub sytuacje, które zainspirowały młodych ludzi do działalności na rzecz innych. Działania te powinny być realizowane w ramach Szkolnych Kół Caritas .

Konkurs literacki CARITAS ZNACZY KOCHAM I POMAGAM realizowany jest w ramach projektu: ”Wolontariat w Caritas jest trendy”, dofinansowanego przez Urząd Miasta Warszawy.

http://www.warszawa-praga.caritas.pl/2013/10/konkurs-literacki-dla-gimnazjalistow-i-licealistow-%E2%80%93-zaproszenie/